KRITĒRIJI SUŅU AUDZĒTAVĀM

Приглашаем на обоюдно приятное и выгодное сотрудничество!

 

Aicinam nopelnīt vairāk bonusu !  Mēs novērtējam Jūsu  lojalitāti un  aktivitāti ! Mēs gribam lepoties ar Jums un gribam, lai Jūs lepojaties, ka esiet Royal Canin partneris!


Audzētavai jāatbilst vismaz 4 kritērijiem

 

 1. Audzētavas mājas lapā labi redzamā vietā -pirmajā lapā, lai uzreiz ieraugāms - izvietots Royal Canin baneris, kas saistīts ar www.royalcanin.lv

   

 2. Izvietojot jebkuru reklāmu masu saziņas līdzekļos, ievietots Royal Canin logo vismaz 5% lielumā no kopējā reklāmas laukuma vai tekstā pieminēts, ka audzētavas suņi tiek baroti ar Royal Canin barību. Izgatavojot audzētavas vizītkartes, prospektus, kalendārus un citus reklāmas materiālus, izvietots labi saredzams Royal Canin logo vizmaz 5% lielumā no kopējā reklāmas laukuma.

   

 3. Audzētājs piedalās vismaz 10 suņu izstādēs gadā, neatkarīgi no izstāžu ranga. Lai pierādītu dalību izstādē, jāiesniedz skenētas vai kopētas apraksta lapas, kur redzams izstādes nosaukums un norises datums, tiesnesis, dalībnieka vārds un kataloga numurs. Ja suns izstādē iegūst titulus, jāiesniedz fotogrāfijas izvietošanai Royal Canin sociālajos tīklos.

   

 4. Audzētavas suņi aktīvi piedalās jebkādā sporta veidā, piedalās sacensībās un citos pasākumos. Lai pierādītu dalību, jāiesniedz dalībnieku saraksts, kur redzams pasākuma nosaukums, dalībnieka vārds un numurs vai cita veida informācija, kas apliecina dalību. Ja suns sacensībās iegūst godalgotas vietas, jāiesniedz fotogrāfijas izvietošanai Royal Canin sociālajos tīklos.

   

 5. Audzētavas suņi piedalās kanisterapijā un citās sociālās aktivitātēs. Lai pierādītu savu darbošanos, jāiesniedz apraksts un fotogrāfijas izvietošanai Royal Canin sociālajos tīklos.

   

 6. Audzētavai ir pieci un vairāk metieni gadā un audzētājs aktīvi rekomendē jaunajiem īpašniekiem Royal Canin barošanas filozofiju, kā arī regulāri un savlaicīgi iesniedz atskaites.

   

 7. Audzētavas īpašnieks aktīvi reklamē Royal Canin audzētāju vidū un iesaista jaunas audzētavas programmā.

   

 8. Audzētavas īpašnieks aktīvi sadarbojas ar Royal Canin Latvia dažādu pasākumu organizēšanā un realizēšanā, izmantojot savas zināšanas, spējas un prasmes 

Питомник должен выполнять  4 критерия

 

1. На первой странице сайта питомника должен быть размещен банер, который ведёт на сайт www.royalcanin.lv

 

2. Размещая любую рекламу питомника в СМИ, лого Royal Canin должен занять не меньше 5% рекламной площади или в тексте должно быть указано, что животные питомника кушают корм Royal Canin. Изготавливая любую печатанную рекламу питомника (календари, буклеты, визитки), Вы должны разместить лого Royal Canin площадью не меньше 5% всей площади.

 

3. Питомник участвует не меньше чем в 10 выставках любого ранга. Для доказательства участия в выставке, предъявите фрагмент каталога, где видно название выставки, дата и место проведения, а также Ваши животные в списке участников. Если Ваша собака получает титул, надо прислать фото для размещения в соц. сетях Royal Canin.

 

4. Собаки питомника участвует в различных видах спорта. Для доказательства участия предъявите любые материли. Если Ваша собака получает награды, надо прислать фото для размещения в соц. сетях Royal Canin.

 

5. Собаки питомника участвует в различных мероприятиях- канистерапии, социалних активностях итд. Для доказательства участия предъявите любе материли для размещения в соц. сетях Royal Canin.

 

6. В питомнике не меньше 5 помётов в год и заводчик активно рекомендует корм Royal Canin новым владельцам, регулярно и своевременно сдает отчеты.

 

7. Владелец питомника активно рекламирует Royal Canin другим заводчикам. По его рекомендациям к программе присоединяется другие заводчики.

 

8. Владелец питомника активно сотрудничает с Royal Canin Latvia в организации и проведении различных мероприятий, используя свои навыки и знания.PIESAKIES!

Aizpildi formu zemāk un nepieciešamos apliecinajumus atsūti e-pastā


PIETEIKUMA FORMA 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.