Aicinam nopelnīt vairāk bonusu !  Mēs novērtējam Jūsu  lojalitāti un  aktivitāti ! Mēs gribam lepoties ar Jums un gribam, lai Jūs lepojaties, ka esiet Royal Canin partneris!

Kritēriji kaķu audzētavām 

Audzētavai jāatbilst vismaz 3 kritērijiem

  • Audzētavas mājas lapā labi redzamā vietā -pirmajā lapā, lai uzreiz ieraugāms-  izvietots Royal Canin baneris, kas saistīts ar www.royalcanin.lv.

  • Izvietojot jebkuru reklāmu masu saziņas līdzekļos, ievietots Royal Canin logo vismaz 5 % lielumā no kopējā reklāmas laukuma vai tekstā pieminēts, ka audzētavas kaķi tiek baroti ar Royal Canin barību. Izgatavojot audzētavas vizītkartes, prospektus, kalendārus un citus reklāmas materiālus, izvietots labi saredzams Royal Canin logo vismaz 5 % lielumā no kopējā reklāmas laukuma.

  • Audzētājs piedalās vismaz 10 kaķu izstādēs gadā, neatkarīgi no izstāžu ranga. Lai pierādītu dalību izstādē, jāiesniedz skanēti vai kopēti kataloga fragmenti, kur redzams izstādes nosaukums un norises datums, tiesnešu sastāvs, dalībnieka vārds un kataloga numurs. Ja kaķis izstādē iegūst titulus, jāiesniedz fotogrāfija izvietošanai Royal Canin sociālajos tīklos.

  • Audzētavai ir pieci un vairāk metieni gadā un audzētājs aktīvi rekomendē jaunajiem īpašniekiem Royal Canin barošanas filozofiju, kā arī regulāri un savlaicīgi iesniedz atskaites.

  • Audzētavas īpašnieks aktīvi reklamē Royal Canin audzētāju vidū un iesaista jaunus audzētājus programmā.

  • Audzētavas īpašnieks aktīvi sadarbojas ar Royal Canin Latvia dažādu pasākumu organizēšanā un realizēšanā, izmantojot savas zināšanas, spējas un prasmes.

Питомник должен выполнять  3 критерия

1.На первой странице сайта питомника должен быть размещен банер, который ведёт на сайт www.royalcanin.lv

 

2. Размещая любую рекламу питомника в СМИ, лого Royal Canin должен занять не меньше 5% рекламной площади или в тексте должно быть указано, что животные питомника кушают корм Royal Canin. Изготавливая любую печатанную рекламу питомника (календари, буклеты, визитки), Вы должны разместить лого Royal Canin площадью не меньше 5% всей площади.

 

3. Питомник участвует не меньше чем в 10 выставках любого ранга. Для доказательства участия в выставке, предъявите фрагмент каталога, где видно название выставки, дата и место проведения, а также Ваши животные в списке участников. Если Ваша кошка получает титул, надо прислать фото для размещения в соц. сетях Royal Canin.

 

4. В питомнике не меньше 5 помётов в год и заводчик активно рекомендует корм Royal Canin новым владельцам, регулярно и своевременно сдает отчеты.

 

5. Владелец питомника активно рекламирует Royal Canin другим заводчикам. По его рекомендациям к программе присоединяется другие заводчики.

 

6. Владелец питомника активно сотрудничает с Royal Canin Latvia в организации и проведении различных мероприятий, используя свои навыки и знания.

 
Piesakies! -

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.